Gegevensbescherming

1. GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OOGOPSLAG

Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers van de website sessanella.com te informeren over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de beheerder van de website.

sessanella.com slaat uw persoonlijke gegevens alleen op met uw toestemming, behandelt ze vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Aangezien nieuwe technologieën en de voortdurende ontwikkeling van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid, raden wij u aan het privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen.

De definities van de gebruikte termen (bv. "persoonsgegevens" of "verwerking") moeten worden begrepen overeenkomstig artikel 4 van de GDPR van de EU.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, geschiedt altijd in overeenstemming met de landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming die op sessanella.com van toepassing zijn. Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij het publiek informeren over het type, het doel en de omvang van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Daarnaast willen wij u door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren over uw rechten.

2. ALGEMENE OPMERKINGEN EN VERPLICHTE INFORMATIE

Geen persoonsgegevens
Telkens wanneer een gebruiker de site sessanella.com bezoekt en telkens wanneer een bestand wordt opgehaald, worden gegevens over dit proces opgeslagen in een logbestand. Het formaat komt overeen met een web server log formaat en de gegevens zijn niet persoonlijk. De opgeslagen gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

3. GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE 

Cookies
Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. Door het gebruik van cookies kunnen wij u gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn. Door middel van een cookie kan de informatie en de aanbiedingen op onze website in uw belang worden gestructureerd. Cookies stellen ons in staat u te herkennen op onze website. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor u gemakkelijker te maken.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover de website sessanella.com advertenties van andere bedrijven of adverteerders bevat, kunnen deze hun eigen cookies gebruiken. De sessanella.com is niet verantwoordelijk voor deze cookies en hun gebruik.

4. UITSLUITING VAN GARANTIE 

Er wordt geen garantie, expliciet of impliciet, gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie en standpunten die via de sessanella.com website worden verspreid. sessanella.com neemt alle redelijke stappen om de betrouwbaarheid van de gepresenteerde informatie te waarborgen, maar doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie en standpunten op de website.

Serverlogbestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browser type en versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres


en andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Aan de hand van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over u. Deze informatie is eerder nodig om:

  • om de inhoud van onze website correct te leveren
  • om de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren
  • om de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te garanderen, en
  • rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor vervolging in geval van een cyberaanval.


Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door ons enerzijds statistisch en anderzijds met het oog op een betere gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in onze onderneming geëvalueerd om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle door u verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

Contact / Contactformulier
U hebt de mogelijkheid om contact met ons op te nemen (bijvoorbeeld via chat, contactformulier, e-mail, telefoon of sociale mediakanalen). Als u contact met ons opneemt, worden uw gegevens verwerkt voor de behandeling van het contactverzoek en de afhandeling daarvan. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen in ons CRM-systeem voor relatiebeheer of een vergelijkbare organisatie voor het aanvragen van informatie. Welke persoonsgegevens in dit proces worden doorgegeven, kunt u zien aan het desbetreffende invoermasker dat u hebt gebruikt om contact met ons op te nemen of aan de aanvullende gegevens die u aan ons hebt doorgegeven. De door u ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik en voor onze eigen doeleinden.

Verwijdering van de gegevens
De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw vraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

5. SOCIALE MEDIA, PLUGINS EN TOOLS 

Gebruik van sociale media
Wij gebruiken verschillende online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms (bijv. Facebook, Instagram, Twitter, XING, LinkedIn) om te communiceren met de gebruikers, interesses en klanten die daar actief zijn en om daar informatie over onze diensten te kunnen verstrekken. Wanneer u een overeenkomstig netwerk of platform betreedt of bezoekt, gelden de zakelijke betrekkingen en het beleid inzake gegevensbescherming van de respectieve exploitant. Dienovereenkomstig verwerken wij uw gegevens of de gegevens van de gebruikers als u of andere gebruikers binnen de sociale netwerken en platforms met ons communiceren, bijvoorbeeld berichten schrijven op onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

6. ANALYSE-INSTRUMENTEN EN RECLAME 

Google Analytics
Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Demografische kenmerken in Google Analytics
Deze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals weergegeven in het item "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Privacybeleid van Google
Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google.

Browser plugin
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

Bezwaar tegen gegevensverzameling
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken; er zal een opt-out-cookie worden ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website zal verhinderen: Deactiveer Google Analytics.
Een andere opt-out mogelijkheid vindt u in onze cookieverklaring.

Google AdWords en Google Conversion Tracking
Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").
In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van zogenaamde conversion tracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via de websites van AdWords-klanten. De met de conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. De klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Privacybeleid van Google
Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google.

Oppositie
Hoewel wij verklaren legitieme belangen te hebben bij het gebruik en de opslag van "conversiecookies", bieden wij u opt-out mogelijkheden. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google conversion tracking cookie eenvoudig uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Een andere opt-out mogelijkheid vindt u in onze cookieverklaring.

7. NIEUWSBRIEF 

Gegevens nieuwsbrief
Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de procedure voor registratie, verzending en statistische evaluatie en uw recht op bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief
Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van de nieuwsbrief tijdens de registratie specifiek wordt beschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers.

Dubbele opt-in en logging
Inschrijving voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamd double opt-in proces. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met andere e-mailadressen kan registreren. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces overeenkomstig de wettelijke voorschriften te kunnen bewijzen. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. Ook wijzigingen in uw bij de aanbieder van de verzenddienst opgeslagen gegevens worden geregistreerd.

Beëindiging/herroeping
U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, d.w.z. uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om u af te melden. Wij kunnen uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen alvorens ze te verwijderen om de eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen vorderingen. Een individueel verzoek om verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd het bestaan van de vroegere toestemming wordt bevestigd.

8. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

In geen enkel geval, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal sessanella.com aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het openen, gebruiken, uitvoeren of opvragen van de website. Noch sessanella.com noch haar contractuele partners geven garanties, verklaringen of waarborgen met betrekking tot de via de website beschikbare gegevens en informatie, in het bijzonder met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit en volledigheid ervan, commerciële bruikbaarheid of andere geschiktheid voor een specifiek doel.

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade (met name schade aan het computersysteem) en verlies van gegevens die het gevolg kunnen zijn van het downloaden van gegevens.

Als u bepaalde links op de sessanella.com website activeert, kunt u de sessanella.com website verlaten. sessanella.com heeft de sites die aan de sessanella.com website gekoppeld zijn niet gecontroleerd en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, producten, diensten of andere aanbiedingen van deze sites.

9. EIGENDOM, AUTEURSRECHT 

Alle informatie op de website sessanella.com is eigendom van sessanella.com.
Tekst, afbeeldingen, grafieken en hun rangschikking op de sessanella.com website worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van de website mag uitsluitend voor privé-gebruik worden gekopieerd, maar mag niet worden verspreid, gewijzigd of aan derden ter beschikking worden gesteld. Elk gebruik van de inhoud van deze website voor commerciële doeleinden is verboden.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op de website sessanella.com beschermd door het merkenrecht. Elk gebruik van deze handelsmerken vereist de schriftelijke toestemming van sessanella.com of de respectieve eigenaar van het handelsmerk.

Auteursrechtaanduidingen, merknamen en andere wettelijk beschermde aanduidingen mogen niet worden gewijzigd of verwijderd.

© sessanella.com