Afdruk

Contactadres
SESSANELLA Ltd.
Seestrasse 199
8820 Wädenswil
Zwitserland
info@sessanella.ch

Gemachtigde vertegenwoordiger(s)
Nicolas Dietrich

Inschrijving in het handelsregister
Geregistreerde bedrijfsnaam:
SESSANELLA Ltd.

Bedrijfsnummer (UID):
CHE-115.823.146

BTW-nummer
CHE-115.823.146 BTW

Disclaimer
De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.

Aansprakelijkheidsclaims betreffende schade veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie, met inbegrip van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen derhalve worden afgewezen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Disclaimer voor links
Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites wordt afgewezen. De toegang tot en het gebruik van dergelijke websites is voor risico van de respectieve gebruiker.

Copyright
Het auteursrecht en alle andere rechten op de inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op deze website behoren uitsluitend toe aan van het bedrijf SESSANELLA GmbH of de specifiek genoemde auteursrechthebbenden. Voor de reproductie van elementen moet vooraf de schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht worden verkregen.

Bron: SwissAnwalt